Miljöarbete

Miljötänk

Vi på Lavanda Cleaning strävar ständigt efter att förbättra vårt eget miljömedvetande och ge vårt bidrag till en långsiktig förbättring av miljön. Vi utför vårt arbete med en stor miljömedvetenhet och försiktighet, så att våra arbetsmetoder belastar miljön så lite som möjligt.
Vi arbetar i syfte att hjälpa kundföretagen att återvinna och återbruka enligt Agenda 21.

Produkter

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och teknisk utrustning vill vi utföra städtjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt, vilket främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi. I möjligaste mån använder vi oss av miljöanpassade produkter, Bra miljöval eller Svanmärkt.

Kvalitetspolicy

Vi vill vara säkra på att våra tjänster överensstämmer med dina önskemål.
Till vår hjälp använder vi oss av kvalitetsrutiner som säkerställer kvaliteten, och utreder fel och brister för snabb åtgärd och förebyggande arbete.
Vi strävar efter att alltid lära oss nya kunskaper och tekniker för att bli bättre.
Tillsammans med våra kunder bygger vi goda relationer för att få ett gott samspel genom åren. Och vi följer allltid gällande lagar och krav för verksamheten.