Lavanda och miljön

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt eget miljömedvetande och på så sätt ge vårt bidrag till en långsiktig förbättring av miljön.

Vi vill utföra städtjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt, och väljer leverantörer och teknisk utrustning med omsorg. Detta främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi. Vi utför vårt arbete med en stor miljömedvetet och försiktighet, så att våra arbetsmetoder belastar miljön så lite som möjligt. Vi arbetar i syfte att hjälpa våra kunder att återvinna och återbruka enligt Agenda 21.
I möjligaste mån använder vi oss av miljöanpassade produkter, Bra miljöval eller Svanmärkta.