Hur vi arbetar

I vårt kvalitetsarbete ingår att varje nyanställd ska ges en personlig genomgång av arbetsbeskrivningen, så att man känner sig trygg i vad som förväntas av mig som anställd. Oftast utför man sitt första arbetspass tillsammans med en rutinerad städ/arbetsledare. Viktigt är också att vi informerar kunden om ny personal etc.

I våra rutiner ingår att slumpmässigt utföra kvalitetskontroller. Utifrån en checklista går man igenom alla momenten och ev. avvikelser noteras för att sedan gås igenom muntligen med berörd personal.