RutinerUtrustning

Rutiner

I våra rutiner ingår att slumpmässigt utföra kvalitetskontroller. Utifrån en checklista går man igenom alla momenten och ev. avvikelser noteras för att sedan gås igenom muntligen med berörd personal.

Read More

Utrustning

Vi använder alltid de senaste, miljövänligaste och effektivaste på marknaden existerande städmaterial och städmaskiner. Personalen är utbildad i arbetsteknik, arbetsplanering, städredskap och maskiner.

Read More

Vår bakgrund

Lavanda Cleaning är ett etablerat företag i städbranschen. Sedan starten 1992 bygger vår verksamhet på noggrannhet och ett stort personligt engagemang.

Vi startade

med att erbjuda ett helhetskoncept inom rengöring för restauranger, där industritvätt och lokalvård ingick. Namnet LAVANDA (lavendel) betyder tvätta på latin.

Verksamhet och marknad

Vi som städar är alltid noggranna, vårt mål är att alltid hålla en hög standard, ser till att städytorna underhålls på bästa sätt.

När det gäller noggrann städning

Hur mycket påverkas du egentligen av ett välstädat hem eller trapphus?

Kliver du in i ett smutsigt & ovårdat trapphus får du genast en sämre känsla av huset/fastigheten, vilket på längre sikt inte är bra då det oftast blir till en sämre trivsel för både besökare, hyresgäster men även andra som vistas i trapphuset. Ett smutsigt trapphus/byggnad kan bidra till att allergier uppstår, så som exempelvis allergi mot damm och kvalster.

Vi på Lavanda vill hjälpa dig med din städning oavsett om det är i fastighet eller hus.

Varför välja oss

Erfarenhet

Vi är idag väl etablerade inom städbranschen sedan 1992 och har ett gott anseende både hos kunder och anställda.

Verksamhet

Vi som städar är alltid noggranna, vårt mål är att alltid hålla en hög standard, ser till att städytorna underhålls på bästa sätt.

Våra kunder

Våra uppdragsgivare finns representerade inom ett brett spektra ex.vis kommuner, bussbolag, lager, föreningar, butiker, kontor, pensionat, skolor och privatpersoner.


Detta är vi


 • Miljö

  Vi vill utföra städtjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt, och väljer leverantörer och teknisk utrustning med omsorg. Detta främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi. Vi utför vårt arbete med en stor miljömedvetet och försiktighet, så att våra arbetsmetoder belastar miljön så lite som möjligt. Vi arbetar i syfte att hjälpa våra kunder att återvinna och återbruka enligt Agenda 21.
  I möjligaste mån använder vi oss av miljöanpassade produkter, Bra miljöval eller Svanmärkta.

 • Kvalite´t

  Vi vill vara säkra på att våra tjänster överensstämmer med Era önskemål.
  Till vår hjälp använder vi oss av kvalitetsrutiner, som säkerställer kvaliteten. Vi utreder fel och brister för snabb åtgärd och förebyggande arbete.
  Vi strävar efter att alltid lära oss nya kunskaper och tekniker för att bli bättre. Tillsammans med våra kunder bygger vi goda relationer för att få ett gott samspel genom åren.
  Och vi följer alltid gällande lagar och krav för verksamheten.

 • Hur arbetar vi

  I vårt kvalitetsarbete ingår att varje nyanställd ska ges en personlig genomgång av arbetsbeskrivningen, så att man känner sig trygg i vad som förväntas av mig som anställd. Oftast utför man sitt första arbetspass tillsammans med en rutinerad städ/arbetsledare. Viktigt är också att vi informerar kunden om ny personal etc.
  I våra rutiner ingår att slumpmässigt utföra kvalitetskontroller.Snabb fakta

Vi strävar efter att alltid lära oss nya kunskaper och tekniker för att bli bättre. Tillsammans med våra kunder bygger vi goda relationer för att få ett gott samspel genom åren. Och vi följer alltid gällande lagar och krav för verksamheten.

I våra rutiner ingår att slumpmässigt utföra kvalitetskontroller. Utifrån en checklista går man igenom alla momenten och ev. avvikelser noteras för att sedan gås igenom muntligen med berörd personal.

Vår verksamhet ska bedrivas resurssnålt med låg påverkan på miljö och människors hälsa.

Alla anställda skall ges lika möjligheter oavsett kön och bakgrund.Vi skall ha en drogfri arbetsmiljö.